L rn\ THEODOLIET DKM 2 MET DUBBELE RANDVERDELING KERN Co. A.G., AARAU (Zwitserland) Ingenieursbureau Kaufmann, Santpoort-St., Tel. 02560-8753 A AH AU is in het bijzonder geschikt voor trian gulaties van de Ille en IVe orde, voor tachymetrische opnemingen, astronomische waarnemingen en voor detailopnemingen van elke soort. Aflezing volgens systeem van tweevoudige randverdeling, gemeen schappelijke micrometer, gemeenschappelijke afleesmicroscoop; directe aflezing i", schatting 0,1" voor 36o°,resp. 2 dmgren 1 dmgrvoor40ogr. Anti-reflex optiek. Vraag voor nadere details het prospectus DK 518. Alleenvertegenwoordiging voor Nederland: Gedrukt bij E. J. Brill, Leiden

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1954 | | pagina 58