TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 73e jaargang Nr. 1 1 februari 1957 VOOR EN INHOUD LANDMEETKUNDE Ir. P. Richardus. The calculation of cofactors in Tienstra's method of adjustment3 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN: N. D. Haasbroek. Enige nieuwe nomogrammen op landmeetkun dig gebied26 Het nieuwe gebouw van het I.T.C. officieel geopend34 Litteratuuroverzicht36 Examen voor landmeetkundig rekenaar N.L.F. 195238 Examen voor tekenaar van het kadaster 195241 Nederlandse Landmeetkundige FederatieOrganisatie42 Berichten Sommaire. Le calcul des cofacteurs dans la méthode de compensation de Tienstra. Richardus. 3. Quelques nouveaux nomogrammes. Haasbroek. 26. Inauguration du nouvel édifice de 1' I.T.C. (Ecole internationale d aérophotogrammétrie)34. L'examen 1952 de calculateur topométrique. 38- L'examen 1952 de technicien du cadastre. 41. Revue des livres. 36. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 73 Nr. 1 blz. 1-44. 's-Gravenhage, febr. 1957. SHC001000094 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 1