TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 73e jaargang Nr. 2 1 april 1957 VOOR EN INHOUD LANDMEETKUNDE Prof. ir. W. Baar da. Aansluitingsmethoden en vereffening RECHT EN ADMINISTRATIE: Litteratuuroverzicht CARTOGRAFIE: De moderne techniek van het vervaardigen van kaarten VERSCHILLENDE ONDERWERPEN: Onderzoek voor landmeetkundig ambtenaar-A van het kadaster 1952 Examen voor landmeetkundig rekenaar N.L.F. 1953 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verslag van de toestand en de verrichtingen van de Federatie Voorlopig programma van het 17e congres Jaarverslag van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde Berichten 45 79 82 "4 "5 iï7 118 119 120 Sommaire. Méthodes de rattachement et compensation. Baarda. 45. La technique moderne de composition de plans et de cartes topographiques. 82. L'examen 1952 de technicien du cadastre. 114. L'examen 1953 de calculateur topométrique. 115. Revue des livres. 79. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 73 Nr. 2 blz. 45-120. 's-Gravenhage, april 1957. SHC001000095 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 1