TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 73e jaargang Nr. 5 1 oktober 1957 VOOR EN INHOUD RECHT EN ADMINISTRATIE: Koninklijk Besluit houdende instelling van een Staatscommissie inzake het kadaster273 Litteratuuroverzicht274 LANDMEETKUNDE Litteratuuroverzicht277 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN: Ir. R. J. de Wit. Kadaster, ruilverkaveling en toponymie278 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Bibliotheek voor Kadaster en Landmeetkunde334 Berichten336 Sommaire. Arrêté royal contenant l'institution d'une Commission d'État pour le cadastre. 273. Cadastre, remembrement et toponymie. De Wit. 278. Revue des livres et des joumaux. 274, 277. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 73 Nr. 5 blz. 273-336. 's-Gravenhage, okt. 1957. SHC001000098 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 1