333 122. Schönfeld, M. Veldnamen in Nederland (Amsterdam 19502, blz. 9). 123. Scholze, Johannes. Flurnamen und Katastervermessung in Baden (Z.f.V. 1955, blz. 116). 124. Recueil Méthodique des Lois, Décrets, Régiemens, Instructions et Décisions sur le Cadastre de la France (Amsterdam 1812). I25- Kalma, J. J. Tink om 'e kaert (opgenomen in Fryske Plaknammen II) (Leeuwarden 1949, blz. 75). 126. Botke, J. De Griteny Dantumadiel (Dokkum 1932, blz. 51). 127. Schönfeld, M. Veldnamen in Nederland (Amsterdam 1950s, blz. 10). 128. Naarding, J. Waarom is het gewenst de namen van akkers en andere percelen op te tekenen De Landbouw van 14 april 1951). 129. Spahr van der Hoek, J. J. en Postma, O. Geschiedenis van de Friese Landbouw (Leeuwarden 1952, blz. 539). 130. Schorta, A. Ziele der Ortsnamenkunde in der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung der Kartennomenklatur (S.Z. 1943, blz. 192). I31- Van Engelen van Veen, G. Uit de kerkelijke geschiedenis van Olde- markt, Paaslo en IJsselham (V.O.R.G. 1922, blz. 35). 132. van Poelje, G. A. Administratief recht ten aanzien van de bevolking, blz. 87 (opgenomen in Nederlands Bestuursrecht). ï33- Leenen, J. Theorie en praktijk van de Straatnaamgeving (Brussel 1946). 134. Idem. Theorie en praktijk van de Straatnaamgeving (Brussel 1946, blz. 43). 135. Idem. Theorie en praktijk van de Straatnaamgeving (Brussel 1946, blz. 39). 136. Verslag van de bespreking van de Naamkunde-commissie met vertegenwoordigers van regionale en lokale organisaties op 29 december I953 te Amsterdam. x37- Leenen, J. Theorie en praktijk van de Straatnaamgeving (Brussel 1946, blz. 43). 138. Schönfeld, M. Veldnamen in Nederland (Amsterdam 1949, blz. 147). 139. Moll, W. De moderne praktijk van de straatnaamgeving (Amsterdam 1953, blz. 38). 140. De Gemeentestem van 18 september 1954, nr. 5293. 141. Van Riessen, W. T.K.L. van 1 december 1955, blz. 290. 142. De Gemeentestem van 9 juli 1955, nr. 5335. 143. De Gemeentestem van 10 december 1955, nr. 5357. 144. Verslag van de Centrale Cultuurtechnische Commissie en van de Cultuurtechnische Dienst over 1951, blz. 167. 145. Covers, A. De ruilverkavelingswet 1954 in de praktijk (Leiden 1955, blz. 19). 146. Postma, O. Personen of geslachten in plaatsnamen of boerderijnamen (opgenomen in De Vrije Fries van 1946, blz. 29). 147. Van Wijk, Vine. Boerderijnamen (Leiden 1948, blz. 19). 148. Skrubbeltrang, F. Agricultural Development and rural reform in Denmark (Rome 1953). 149. Uit een stencil van Ir. J. Nysingh te Zwolle. 150. Stichting, Paul. Die preussischen Feldmesser-Reglements (Braunsch weig 1954, blz- 41)- 151. Vlam, A. W. Perceelsnamen in Nederland (T.K.L. van 1951, blz. 39). 152. Hofstee, E. W. en Vlam, A. W. Opmerkingen over de ontwikkeling van de perceelsvormen in Nederland (T.K.L. van 1952, blz. 105). 153. Schönfeld, M. Veldnamen in Nederland (Amsterdam 1949, blz. 127). 154- Gamperl, Hans. Die Flurbereinigung im westlichen Europa (Miinchen 1955, blz. 277).

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 63