336 Berichten dam. Deze firma exposeerde de nieuwe spiegeltheodoliet Theo oio, het nieuwe nauwkeurigheidswaterpasinstrument Ni 004 en het waterpasinstru ment Ni 060 uit Jena. Ir. J- Wolthuis Kadaster en Hypotheken Eervol ontslagen m.i.v. 1-10-1957 de hoofdlandmeter- A H. Steenbergen te Assen. Benoemd tot landmeter ie klasse m.i.v. 1-4-1957 de landmeter L. Snijder te Deventer, m.i.v. 1 -9-1957 de arbeidscontractant W. de Groot te Gronin gen Rvk., m.i.v. 1-10-1957 de landmeter H. J. Visser te Arnhem Rvk.; tot landmeter m.i.v. 1-9-1957 de adjunct-landmeter Ir. P. A. Roos te 's-Gra- venhage Fot.; tot adjunct-landmeter m.i.v. 1-2-1957 te Deventer Ir. W. Berends. Verplaatst m.i.v. 1-10-1957 de landmeter ie klasse Ir. G. C. Dogterom van Zutphen naar Deventer (hoofd van bureau); m.i.v. 1-11-1957 de hoofd landmeter W, A. Dogterom van Dordrecht naar Arnhem. Hydrografische dienst Aan de cartograaf-hoofdambtenaar J. Th. Yerstelle is de gouden De Ruyter-medaille uitgereikt, wegens zijn verdienstelijke daden voor de Nederlandse scheepvaart. Internationaal opleidingscentrum voor luchtkaartering De docent Ir. J. Visser is door de Technical Assistance Administration van de Verenigde Naties voor de duur van één jaar uitgezonden naar Iran om aldaar behulpzaam te zijn bij de opleiding van personen in de toepassing van fotogrammetrische methoden. Hij is op 19-8-1957 vertrokken. Hogere Technische School te Utrecht Benoemd tot gecommitteerden bij het in 1957 gehouden eindexamen voor de afd. landmeetkunde: Prof. H. A. Brouwer, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, Prof. mr. C. H. F. Polak, hoogleraar aan de Rijksuniversi teit te Leiden. Geslaagd zijn: H. de Boer te Grootebroek, J. de Boer te Amersfoort, J. ten Broek te Zeist, G. S. J. Brouwer te Paterswolde, J. Hoestra te Drumpt, G. Jacobs te Oosterbeek, J. Kampfraath te 's-Gravenhage, J. Kuster te Vianen, E. Kuijpers te Kloosterzande, O. Lunshof te Alkmaar, E. P. van Manen te IJsselmuiden, B. Th. van Miltenburg te Utrecht, A. K. Prins te Schipluiden, L. Steinhart te Utrecht, A. van Voorden te Heukelum en J. W. W. van Wijk te Utrecht. Examens N.L.F. Het diploma landmeettechnicus is uitgereikt aan: W. R. Br eider, L. Br'llemans, J. M. Dekker, G. Dompeling, Th. B. Doornebosch, H. Douze, J. A. R. van den Driesche, J. C. G. Holst, T. Hubregtse, J. Kok', E. Krikke, M. J. Pontman, G. F. Schmit, H. J. Theeuwsem, J. W. Warnshuis, Th. van Weelden, F. H. van Weerdenburg, H. C. Wilmink, H. Ch. van Zuylen; het diploma landmeetkundig rekenaar aan: H. P. M. Hoogstraat, H. J. M. Mosch, J. van der Zee; het diploma landmeetkundig tekenaar aan: J. F. M. van Asperen, D. de Jong, J. de Jong, Fr. Mooy, D. G. G. van Os. Reeds eerder verwierven de thans geslaagden J. M. Dekker en J. Kok het diploma landmeetkundig rekenaar. Demonstratie Op 29 oktober 1957 zal te Delft; een demonstratie worden gegeven met de tellurometer van 9.30 u tot 13 u en van 14.30 u tot 16.30 u. Belangstellenden kunnen zich wenden tot de secretaris van de N.L.F"., de heer Ir. J. Wolthuis, Cypresstraat 1, Nijmegen. 15 september 1957.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 66