JENA THEODOLIET THEO 030 UIT Dr. LAMERS Dr. INDEMANS N.V. Singel 434-436 - Amsterdam-C. - Telefoon 62881 De Theodoliet Theo 030, alsmede de Secondentheodoliet Theo 010 met spiegelobjectief, enige waterpasinstrumenten, waaronder het nauw- keurigheidswaterpasinstrument Ni 004 en de optische afstandsmeter Teletop, worden door ons geëxposeerd op onze stand 201 op de tentoonstelling» HET INSTRUMENT", die Van 2 tot 9 oktober a.s. in Utrecht op het terrein Vredenburg gehouden wordt.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 70