Nationale Reclassering* Dag<= Ree l« jser ingv- Dag Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde Redacteuren-, Prof. R. Roelofs, Hoogleraar aan de Technische hogeschool, Hof van Delftlaan ii8, Delft, tel. 22713; Mr. ir. C. G. van Huls, Hypotheek bewaarder te Leeuwarden, Gouverneursplein 44. Redacteur-administrateur Ir. F. Harkink, Hoofdlandmeter-A van het kadaster, Nieuwe Haven 6, 's-Gravenhage, tel. 180647, postrekening 103547. RedactiesecretarisD. de Vries, Leraar aan het Centraal teken- en opleidingsbureau van het kadaster, Nieuwe Haven 6, 's-Gravenhage, tel. 180647, postrekening 369299. Adres van redactie en administratieNieuwe Haven 6, 's-Gravenhage, tel. 180647. Hun die kopij wensen in te zenden wordt verzocht te voren bij de redac teur-administrateur de circulaire met aanwijzingen aan te vragen. Abonnementsprijs: 12.50 per jaar. Losse afleveringen 2.50. Afleveringen van 1947 tot en met 1951 1.25, van 1946 en vroeger 0.65. Losse afleve ringen zijn uitsluitend bij de administratie verkrijgbaar. Adresveranderingen gelieve men op te geven aan de administratie van het Tijdschrift en aan de secretaris van de vereniging waarvan men lid is. Bibliotheek voor Kadaster en Landmeetkunde BibliothecarisIr. F. Har kink, Centraal teken- en opleidingsbureau van het kadaster, Nieuwe Haven 6, 's-Gravenhage, tel. 180647. De catalogus sa men met de supplementen A en B is verkrijgbaar h 0.75, het supplement C eveneens êl f 0.75 (postrekening 103547 van Ir- F. Harkink, 's-Gravenhage).

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1957 | | pagina 72