TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 74e jaargang Nr. 1 1 februari 1958 VOOR EN INHOUD Blz. LANDMEETKUNDE Ir. C. Koeman. Welke nauwkeurigheid geeft de barometrische hoogtemeting 3 RECHT EN ADMINISTRATIE: Mr. ir. C. G. van Huls. De juridische en administratieve aspecten van de nieuwe H.T.W22 Ir. J. P. A. van den Ban. Kavelvorm en bouwplan37 G. Bierma. Herverkaveling Walcheren44 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Het F.I.G.-Congres 195846 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Beknopt verslag van de hoofdbestuursvergadrring gehouden op 8 november 195749 Examen voor landmeetkundig rekenaar N.L.F. 195350 Nederlandse Landmeetkundige Federatie: Organisatie50 Berichten52 Sommaire. Quelle est l'exactitude de l'altimétrie barométrique Koeman. 3. Les aspects juridiques et administratifs du nouveau manuel des travaux techniques du cadastre. Van Huls. 22. Forme de parcelle et assolement. Van den Ban. 37. Le remembrement de l'lle de Walcheren. Bierma. 44. Le congrès de la F.I.G. 1958. 46. L'examen 1953 de cal- culateur topométrique. 50. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 74 Nr. 1 blz. 1-52. 's-Gravenhage, febr. 1958. SHC001000100 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 1