TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 74e jaargang Nr. 2 1 april 1958 VOOR EN INHOUD BIz. LANDMEETKUNDE Ir. A. C. Scheepmaker. Een vereenvoudigde berekeningswijze bij het onderzoek van een randverdeling volgens de methode Heuve- ünk53 Ir. C. Koeman. Analyse van een barometrische hoogtemeting. 58 Litteratuuroverzicht71 RECHT EN ADMINISTRATIE: Overgang van het Kadaster in Indonesië van Justitie naar Agraria 73 Litteratuuroverzicht75 FOTOGRAMMETRIE Litteratuuroverzicht77 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN: Prof. dr. ir. L. Kosten. Mens en automaat81 In memoriam Ir. E. G. J. Eisinga 94 Onderzoek voor landmeetkundig ambtenaar-A van het kadaster 1952 94 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verslag van de toestand en de verrichtingen van de Federatie. 96 Verslag van de penningmeester97 Geodetische studiedag 195898 Jaarverslag van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde 99 Berichten100 Sommaire. Une simplification de l'algorithme pour l'examen d'une gra duation selon la méthode de Heuvelink. Scheepmaker. 53. Analyse d'un nivellement barométrique. Koeman. 58. Transport du cadastre de l'In- donésie du Département des Finances dans le Département des Affaires agraires. 73. Homme et automate. Kosten. 81. E. G. J. Eisinga f. 94. L'examen 1952 de technicien du cadastre. 94. Revue des jour- naux. 71, 75, 77. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 74 Nr. 2 blz. 53-100. 's-Gravenhage, april i958~| Hl lil SHC001000101 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 1