Examen voor landmeetkundig rekenaar N.L.F. 1953 B\ 1T T, 198 keersproblemen, wachttijdproblemen enz.). Vooral de ontwikkeling van elektronische rekenmachines heeft het mogelijk gemaakt deze problemen via de Monte-Carlo-methode aan te pakken. De machine speelt hier dus de werkelijkheid na. Dank zij de medewerking van de I.B.M. en Buil Nederland N.V. bestond 's avonds de gelegenheid hetzij de I.B.M. 650, hetzij de Gamma A.E.T. in bedrijf te zien. Deze elektronische rekenmachines kunnen een veelheid van problemen met grote snelheid oplossen. O.a. werd getoond hoe de machine een benadering van de normale verdeling genereert. Met een hiervoor geschikte formule worden eerst aselecte getallen gegenereerd; geheel en al aselect zijn deze getallen niet, maar voor de praktijk is het voldoende. Eerst wordt een groot aantal malen een aantal van deze getallen opgeteld; de sommen fungeren nu als waarnemingen. Door indeling in een aantal klassen krijgt men een benadering van de normale verdeling. Vervolg van blz. 50) Gegeven: De coördinaten van T1 29775,00 31984,00. Het argument T-J3 121,7420 gr. a 85,00 m. R 160,00 m. T2A 58,00 m, langs de boog gemeten. As I is evenwijdig aan as II. Gevraagd: De coördinaten van de punten T1: T 2, A en B. De afstand AB. De grootte van a en de lijnvergelijkingen van de assen I, II en III. P. A. Roos Technische berekening

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 100