Opgave 2. Grenspunt P is het midden van LM. De grens PQ staat lood recht op EF. Bereken de coördinaten van P en Q, de afstanden FQ en PQ en de grootten van de percelen 3 en 4 (voor zover u deze uit coördinaten berekent, moet u een der driehoeks formules ge bruiken en alle factoren in het grootteberekeningsformulier noteren). Opgave 3. Bereken de grootte van het perceel ABCDEFG uit slechts vijf producten, waarvan u de factoren in het formulier noteert. Con troleer daarna of de gevonden grootte de som is van de grootten der percelen 1 tot en met 4. Berichten 200 Kadaster en Hypotheken Overleden op 15-4-1958 A. M. van Gastel, oud-hoofd van het bureau van de landmeetkundige dienst te Amersfoort, op 22-4-1958 H. G. de Ruiter, oud- hoofd van het bureau van de landmeetkundige dienst te Leeuwarden. Onderscheidingen. Benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau de hoofdlandmeter-A J. F. Greve te Groningen BLW en de hoofdlandmeter J. Ku ij per te Amersfoort. Eervol ontslagen m.i.v. 1-6-1958 de hoofdlandmeter-A J. F. Greve te Groningen BLW, m.i.v. 1-7-1958 de hoofdlandmeter-A W. Visser te 's-Gravenhage. Benoemd m.i.v. 1-2-1958 tot landmeter te Almelo: Ir. A. J. Voshaar, m.i.v. 1-7-195S tot buitengewóón-ambtenaar van 's Rijks belastingen te 's-Gravenhage: W. Visser, bovengenoemd. Verplaatst m.i.v. 1-3-1958 de hoofdlandmeter Ir. L. Th. A. Jacobs van 's-Hertogenbosch BLW naar 's-Hertogenbosch, m.i.v. 1-4-1958 de hoofd landmeter W. van Mameren van Eindhoven BLW naar Leiden (aangewezen als hoofd van bureau), m.i.v. 1-5-1958 de landmeter ie klasse Ir. A. J. Wytema van Arnhem naar Nijmegen (aangewezen als hoofd van bureau), de landmeter E. J. Schipper van 's-Hertogenbosch naar Leiden, P. Mantel van idem naar Amsterdam, Ir. J. M. N. van Drogenbroek van idem naar Zwolle Rvk, Ir. P. Heij van idem naar Utrecht Rvk, Ir. M. H. C. Lodewijks van idem naar Breda Rvk, m.i.v. 1-6-1958 de landmeter ie klasse L. de Vries van Leeuwarden naar Almelo. Technische hogeschool te Delft Benoemd tot hoogleraar in het landmeten, het waterpassen en de geodesie m.i.v. de dag waarop hij zijn ambt zal aanvaarden de lector Ir. G. J. Bruins. Geslaagd (met lof) voor het op 21-4-1958 gehouden ingenieursexamen geodetisch-ingenieur G. L. Strang van Hees. 22 mei 1958 H. L. v. G.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 102