mtmA 2 nieuwe THEODOLIETEN SLINGER MET AUTOMATISCHE HOOGTE-INDEX ASKANIA-WERKE A. G. - BERLIN - FRIEDENAU 95 94 2 14 16 1 Cirkelrandverdeling voor 400 gr of 360°, optische micrometer, astro nomische of terrestrische kijker. UITVOERING SECUNDENTHEODOLIET Tu voor triangulaties van de 2e en hogere orde, precisie-veelhoeksmeting en astronomische plaatsbepaling. Aflezing op de cirkelrand volgens de coïncidentiemethode, direct tot op 2 dmgr resp. 1", schatting tot op 0,2 dmgr resp. 0,1". TACHYMETERTHEODOLIET Tt voor kadasteropmetingen enz. Micrometer-randaflezing direct tot op 1 cgr resp. 20", schatting tot op 10 dmgr resp. 2". Voorzien van repetitie-inrichting. Kantoor voor Nederland: Lorentzkade 43 - Haarlem Tel. K 2500-26966

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 105