TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 74e jaargang Nr. 3 1 juni 1958 VOOR EN INHOUD VERSCHILLENDE ONDERWERPEN: Blz. BIJ HET AFSCHEID van W. F. Stoorvogel als directeur van het kadaster en de hypo theken Rede van de Regeringscommissaris, Dr. W. H. van den Berge 101 Toespraak van de ingenieur-verificateur J. H. Sanders107 Ir. W. van Riessen. Historisch overzicht van de kadastrale dienst in zijn relatie tot het Ministerie van Financiën118 RECHT EN ADMINISTRATIE: Alphonse Eyschen. Das luxemburgische Kataster151 Litteratuuroverzicht ï8i Kort verslag van de Algemene vergadering en van de herdenking van het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch-ingenieurs 185 Prof. A. Kruidhof. Herdenking van het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch-ingenieurs 186 Jubileumkalender van de Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch-ingenieurs195 F.I.G.-congres 1958195 Statistische Dag196 Examen voor landmeetkundig rekenaar N.L.F. 1953 198 Examen voor tekenaar van het kadaster 1953 199 Berichten200 Sommaire. La démission du directeur M. Stoorvogel, chef de la Direction Cadastre et Hypothèques au Ministère des Finances. Discours de M. Van den Berge, commissaire du gouvernement pour les impóts. 101. Allocution de l'ingénieur-vérificateur du cadastre M. Sanders. 107. Précis d'histoire du service cadastral dans sa relation au Ministère des Finances. Van Riessen. 118. Le cadastre du Luxembourg. Eyschen. 151. Compte-rendu de l'assemblée générale de 1'Association des géomètres privés et des ingénieurs- géodésiens. 185. Discours commémoratif du professeur M. Kruidhof l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de 1'Association des géomètres privés et des ingénieurs-géodésiens. 186. La joumée de la statistique. 196. L'examen 1953 de calculateur topométrique. 198. L'examen 1953 de technicien du cadastre. 199. Revue des livres et des joumaux. 181. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. J g. 74 Nr. 3 blz. ioi-20Q.'s-Gravenhage, juni 1958 J

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 1