i5o Er zouden nog veel meer zaken zijn te noemen: Stoorvogels ijveren voor de benoeming van hypotheekbewaarders-nieuwe-stijl, van mensen die het ambt van hypotheekbewaarder als hun speciale vak beschouwen, waardoor goede vakkennis gewaarborgd werd; dit in tegenstelling tot de vroeger veel gevolgde methode van benoeming, waarbij overcomplete of minder valide registratie ambtenaren goed genoeg werden geacht om bewaarder te worden, met alle voor de goede gang van zaken aan de desbetreffende bewaringen nadelige gevolgen. Stoorvogel heeft zich ingespannen om het bewaardersambt weer de plaats te geven die het toekomt en de waardering voor dit ambt weer op te voeren tot de proporties van vóór 1940. De instelling van het bureau Fotogrammetrie, na veel strijd verkregen, was een grote triomf voor de Directeur, niet voor hem persoonlijk, maar omdat hierdoor de cartografie van het kadaster totaal nieuwe wegen kan gaan bewandelen, en het kadaster zelf kan bepalen welke wegen en hoe het die denkt te bewandelen. De bemoeiingen van de Directeur met de opleidingen en examens, bij het creëren van nieuwe rangen en bij het bevorderingsbeleid, zijn vele geweest; niet alles kan hier worden toegevoegd aan de reeds lange opsomming, waaruit het gewicht van zijn ambt genoeg duidelijk is geworden. Het afscheid van de dienst, waaraan hij ruim 43 jaren zijn krach ten heeft gegeven, is de Directeur niet gemakkelijk gevallen. Het klinkt als een gemeenplaats. Zijn naaste medewerkers weten echter heel goed hoe waar het is. Zij zijn, en dit geldt trouwens voor de hele dienst van K. en H., hun chef grote dankbaarheid verschuldigd: dit lijkt weer zo'n gemeenplaats. Maar nochtans kan de lezer deze in zijn kortheid precies nemen zoals zij er staat. De mensen van de Directie zijn dankbaar, omdat zij niet alleen de periode die zij onder Stoorvogel werkten, als een werkelijk goede (met opzet is hier niet het modewoord ,,fijn" gebezigd) tijd hebben beschouwd, waarin het nodige werk met opgewektheid en ambitie is verricht door de uitnemende sfeer die er aan de Directie heerste, maar zij zijn ook van jong tot oud ervan overtuigd een en ander geleerd te hebben, wat in het verdere ambtelijke leven van bepaald heel groot nut zal zijn. Het Kadaster en de Hypotheken behoren dankbaar te zijn voor de plaats die Stoorvogel aan het Ministerie van Financiën voor het kadaster heeft weten te verwerven, door tact, door kennis en bovenal door zijn integriteit.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 52