194 compliment gemaakt. Niemand zou vergeten zijn en ik zou het met de waarheid niet al te nauw hebben genomen. Maar ik deed het niet, niet omdat ik voor het maken van com plimenten niet voel, maar om de dóódsimpele reden dat als ik er echt aan begin, er in Uw vereniging zoveel te complimenteren is dat er geen eind aan zou komen. Ik besluit daarom de geschied schrijving en wend mij tot het heden. In het stukje dat Uw secretaris in het Huishoudelijk Orgaan schreel werd de taak van degenen, die deze middag hadden te vullen, nauwkeurig omschreven. Zij hebben er voor te zorgen dat U aangenaam wordt bezig gehouden en dat het U genoeglijk en gemakkelijk wordt gemaakt. U hebt wel kunnen merken dat ik me van die opdracht niet al te veel heb aangetrokken. Ik heb dat niet expres gedaan. Het is me alleen maar niet gelukt. Eén van mijn naarste eigenschappen is namelijk dat ik eigenlijk zwaar op de hand ben. Maar dat zware gaat altijd direct over, als ik me ergens thuis voel, als de mensen in mijn omgeving vriendelijk zijn, als ik met hen kan praten en samen met hen iets fijns opbouwen. En ik vermoed dat ook U eigenlijk deze zelfde ervaring wel hebt. Het kan dan soms ernstig zijn, al versta ik daaronder zeer zeker niet „met een lang gezicht". Maar soms kan het tintelend zijn van vreugde. En zoeken we van daag eigenlijk niet zo iets? Hebt U na 25 jaar ploeteren vandaag niet volop reden blij te zijn Een feest is niet alleen maar gezellig bij elkaar zitten en aangename praatjes houden aan een voor treffelijk diner. Het is ook dat, maar het is nog veel meer. Het leven bestaat in tegenstellingen. Stel maar voor dat deze wereld alleen maar bevolkt was met mannen, wat zou dat een saaie boel zijn. Altijd alleen maar werken en met elkaar praten over het werk. Wij mannen mogen ontzettend dankbaar zijn dat één onzer ribben zo'n onmisbare functie in het mensenleven heeft gekregen. Maar dan begrijpt U ook wat ik bedoel. Als wij het werken zo ernstig nemen, dan is ook het feesten een zaak die met evenveel hartstocht en enthousiasme moet worden bedreven. Een feest is geen passie maar een actie. Een onmisbare bezigheid in het leven, die met stijl moet worden bedreven. Ik zou voor een ogenblik de werkelijkheid geweld willen aandoen en het willen voorstellen alsof de man er in de wereld is om te werken en de vrouw om deze wereld op te fleuren, om het feest element te koesteren en om ons mannen uit onze dagelijkse sleur op te trekken naar een wereld, die even werkelijk is als onze werkwereld, maar waar we toch eigenlijk pas gelukkig zijn. En is het eigenlijk niet zo. Als de man zijn werk goed gedaan heeft en thuis komt, dan wordt hij dankbaar ontvangen en dan zal het feest niet uitblijven. En zo hebt U 25 jaar gewerkt en vandaag gaat U nog eens na wat er allemaal gebeurd is en gewonnen is. U hebt Uw arbeid verricht, nu is het tijd om te feesten.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 96