I95 Nog één ding wil ik recht zetten. In deze 25 jaar hebben de vrouwen niet slechts het feestelement in Uw leven verzorgd. Zij hebben mét U gestreden, en misschien nog wel harder gewerkt dan U. En als er iemand is die vandaag het feest gegund wordt, dan zijn zij het. Maar het moet dan ook een echt feest worden. Uw voorzitter heeft zuidelijk bloed in zijn aderen. Daar weten ze wat feesten is. En U weet het eigenlijk ook, al zal het soms meer een binnenpretje dan een uitbundig avontuur zijn. Nu ieder op zijn wijze dan maar, maar een feest. Jubileumkalender van de Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch-ingenieurs Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum heeft het bestuur van de Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch-ingenieurs haar leden een kalender aangeboden. De oorspronkelijke gedachte een jubileumkalender te ontwerpen, is opgebracht door de jubi leumboekcommissie. Door de keuze van de afbeeldingen en de wijze van uitvoering is deze commissie met medewerking van enige deskundigen er in geslaagd deze gedachte op voortreffelijke wijze te verwezenlijken en enkele voor de vereniging belangrijke feiten door middel van kaarten en illustraties te symboliseren. In dit opzicht heeft een kaart van Arnhem betrekking op de oprichting van de vereniging in die stad, een kaart van Delft op de opleiding van de geodetisch-ingenieurs aldaar, terwijl de andere kaarten onze geografische binding met Nederland (Amsterdam), Europa en de wereld aangeven. Het streven van de jubilerende vereniging om de geodeten hun „plaats" op aarde te doen vinden wordt gesymboliseerd door de plaat voor de maand april, die de plaatsbepaling op aarde door middel van het meten van stershoogten voorstelt. Deze jubileumkalender, waarvan de reprodukties zijn vervaardigd naar ongekleurde originelen, terwijl de deeltekeningen voor de vervaardiging van de drukplaten voor de kleurendruk met de hand zijn gemaakt, is zeer goed verzorgd, en door zijn symbolische betekenis kan hij voor een ieder een waardevol bezit worden. Een beperkt aantal exemplaren is nog verkrijgbaar bij de secre taris van de Vereniging van Civiel-landmeters en Geodetisch- ingenieurs, Ir. P. J. Bakker, Vechtstraat 150 I, Amsterdam, voor de prijs van 4.per exemplaar. P. J. Toussaint F.I.G.-congres 1 958 Op 31 maart 1958 is ten overstaan van Mr. O. G. Sap, notaris te Delft, door de Nederlandse Landmeetkundige Federatie en een aantal personen opgericht de „Stichting Organisatie Landmeet kundige Congressen" (S.O.L.C.). Het doel van de stichting is het organiseren van congressen en symposions op het gebied van de

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 97