Statistische Dag ig6 landmeetkunde en hiermede verband houdende wetenschappen en hulpwetenschappen, het deelnemen aan dergelijke congressen en het bevorderen van de deelneming hieraan door derden, zomede het bevorderen van de landmeetkundige wetenschap in elke vorm, hetzij direct, hetzij indirect, een en ander in de meest uitgebreide zin. Het dagelijks bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: Prof. ir. G. F. Witt, voorzitter; Ir. C. W. Moor, secretaris; Ir. A. Govers, penningmeester. Aan de S.O.L.C. is opgedragen de organisatie van het F.I.G.- congres ig58. De S.O.L.C. deelt het volgende mede: Voor degenen die niet in staat zijn het gehele congres bij te wonen en toch een enkele dag het congres wensen te bezoeken bestaat de gelegenheid zich een dagkaart aan te schaffen. De houder van een dagkaart heeft het recht deel te nemen aan de commissievergaderingen en de tentoonstelling te bezoeken. Dag kaarten worden beschikbaar gesteld op vrijdag 2g augustus, zaterdag 30 augustus, maandag 1 september, woensdag 3 september en donderdag 4 september. De prijs bedraagt 5.Aanvragen dienen zoveel mogelijk voor de aanvang van het congres gericht te worden aan: Congres F.I.G., Kanaalweg 4, Delft. Aan de tentoonstelling neemt een groot aantal binnenlandse en buitenlandse firma's deel. Zij zullen exposeren met geodetische en fotogrammetrische instrumenten, tekenmaterialen, reproduktie- machines, rekenmachines, enz. Nationale inzendingen worden o.a. verwacht van Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Zuid-Slavië en Zwitserland. De Werkgroep voor Kaartreproduktie verzorgt de Nederlandse inzending. Teneinde een ieder de gelegenheid te geven deze voor ons land zo unieke tentoonstelling te bezoeken, zal op dinsdag 2 september de tentoonstelling gratis te bezichtigen zijn. Toegangskaarten zijn op 2 september verkrijgbaar in de hall van het gebouw voor Werk tuigbouw- en Scheepsbouwkunde, Prof. Mekelweg te Delft. Groepen van 10 of meer personen dienen enige dagen te voren hun bezoek aan te vragen aan: Congres F.I.G., Kanaalweg 4, Delft. De prijs van de tentoonstellingscatalogus bedraagt 1. Namens de S.O.L.C. de secretaris, Ir. C. W. Moor Op 1 april j.l. werd in Amsterdam de Statistische Dag gehouden. Het onderwerp op deze door de Vereniging voor Statistiek georga niseerde studiedag was „Statistiek en Experiment".

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 98