FEDERATION INTERNATIONALE DES GEOMETRES NEUVIEME CONGRES INTERNATIONAL SCHEVENINGEN/DELFT 1958 Overzicht van de ontwikkeling der landmeetkunde in Nederland Tot ongeveer 1930 was het Kadaster nagenoeg het enige landmeetkundige instituut in Nederland. De kaarten die daarbij werden gebruikt, berustten op metingen, die in het begin van de negentiende eeuw naar Franse voor schriften waren vervaardigd. De meest gebruikte schaal was 12500 en deze kaart was over het algemeen voldoende om aan de eisen van de toen malige maatschappij tegemoet te komen. Met de ontwikkeling van de moderne maatschappij nam de behoefte aan nauwkeurige kaarten voor uiteenlopende doeleinden toe. Incidenteel kwam het Kadaster aan deze behoefte tegemoet door het verrichten van hermetingen, waarbij kaarten ontstonden op de schaal 1: 1000. Het Kadaster behartigde hierbij ook zijn juridische doel stellingen door zoveel mogelijk aandacht te besteden aan het nauwkeurig vastleggen van de grenzen der zakelijke rechten. Bij de grote werken waren echter dikwijls zoveel andere gegevens ook van belang voor de technische 0 I

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 3