256 3- W. Baarda: Aansluitingsmethoden en vereffening. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeetkunde 1957, 45"79)- 4. A. Kruidhof: Beseitigung optischer Fehler durch systematisches Dis- tanz-Messen. (Verm. Techn. Rundschau 1954, 32I*325. 368-372). 5. J. C. O. van Gijsen: Fehler der Doppelbildentfernungsmessung, die von optischen Bauelementen herrühren. (Verm. Techn. Rundschau 1956, 166-171). 6. Th. de Haas: A new method and a new instrument for the determination of the chronometercorrection by means of radio time signals. (Bull. Géod. 1956, 20-28). 7. R. Roelofs: Neue Methoden der Sonnenbeobachtung zur Orts- oder Azimutbestimmung. (Zeitschr. fiir Vermessungswesen 1957, 149-152). 8. C. Frank Jr. en P. Richardus: Een nieuwe methode van richten met een theodoliet. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeetkunde 1953, 194-199). 9. P. Richardus: De toepassing van de aligneermethode met interferentie patronen op polygoon- en driehoeksmetingen. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeetkunde 1955, I72~I77)- 10. G. J. Bruins: Een internationale ijkbasis in de Loenermark. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeetkunde 1956, 64-69). 11. J. Rolff: Wat er komt kijken bij de vestiging van een geodetisch-astro- nomisch station op Curasao. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeet kunde 1957, 345-350). 12. A. C. Scheepmaker: Het instrumentarium voor Curafao. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeetkunde 1957, 350-359). 13. R. Roelofs: Gleichzeitige Bestimmung von Breite, Lange und Azimut. (Zeitschr. für Vermessungswesen 1957, 103-108). 14. Gedenkboek F. A. Vening Meinesz. (Verhandelingen van het Koninklijk Nederlandsch-Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap, Mei 1957). 15. A. Waalewijn: Hydrostatic leveling across the Westerschelde. (Bull. Géod. 1955, 53-54). 16. A. Waalewijn: River-crossings with modern leveling instruments. (Bull. Géod. 1955, 22-23). 17. W. T. Sluis en A. Franke: De toepassing van portofoons bij water passingen. (Tijdschr. der Nederlandsche Heidemaatschappij 1957, 72-73). 18. G. F. Witt: Fotogrammetrie en Kadaster. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeetkunde 1954, 53-90). 19. W. Schermerhorn en G. F. Witt: Photogrammetry for Cadastral Survey. (Photogrammetria X, 45-57). 20. R. Roelofs: The Future of Radial Triangulation. (Photogrammetria XII, 324-353)- 21. G. Kuipers: The "Kuipers" light spot projector. (Photogrammetria XI, 59-78)- 22. R. Roelofs: Practical example of adjustment of aerial triangulation by the method of least squares. (Photogrammetria X, 11-21). 23. A. J. van der Weele: Adjustment of aerial triangulation. (Photogram metria X, 58-67). 24. De moderne techniek van het vervaardigen van kaarten. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeetkunde 1957, 82-114). 25. J. A. C. E. van Roermund: De plastic tekenmaterialen. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeetkunde 1953, 290-303). 26. H. C. Hartman: Het Kadaster en de moderne reprografie. (Tijdschr. voor Kadaster en Landmeetkunde 1953, 29-45).

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 58