275 tegen elke inzinking, totdat het hem niet meer mocht gelukken. Hij was een van die naturen, die in het harnas sterven. Wij zullen zijn stem niet meer horen en hebben daarin te berusten. Zijn heengaan moet voor zijn vrouw, met wie hij juist 40 jaar zoveel lief en leed heeft gedeeld, en ook voor zijn kinderen en kleinkinderen, een onzegbaar verhes betekenen. Onze innige deelneming gaat naar hun uit. Vele vrienden, ambtenaren en collega's waren op de Algemene begraafplaats te Almelo samengekomen om Jongedijk de laatste eer te bewijzen. Aan de groeve werd namens het dienstvak het woord gevoerd door Ir. F. Schuurman, Ingenieur-Verificateur van het Kadaster te Groningen. In zijn rede herdacht hij de overledene als een zeer verdienstelijk ambtenaar, een hoogstaand mens, een sympathiek collega en een trouwe vriend. Zijn woorden waren ons uit het hart gegrepen. De toespraken van Ir. Schuurman, van de voorzitter van de Volksuniversiteit, de heer G. Broeze, van de voorzitter van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde, Ir. W. J. J. van Lent, waren even zovele bewijzen voor de grote verdiensten van de over ledene. Treffend was ook de aanwezigheid van het Hoofd van de Directie Kadaster en Hypotheken, Mr. ir. S. M. Meelker, als vriend en als leerling. De baar werd naar het graf gedragen door de meet- arbeiders, voor wie de overledene zo vaak op de bres heeft gestaan. Jongedijk heeft zijn taak volbracht. Met grote dankbaarheid, als een lichtend voorbeeld, zullen we hem in onze herinnering houden. Hij ruste in vrede. M. E. Nottelman

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 77