ASKANIA WATERPASINSTRUMENT VOOR INGENIEURS Type Na met automatische horizontaalstelling van de vizierlijn. MODERN PRECISIE-INSTRUMENT VOOR WATERPASSINGEN VAN DE 2<= EN 3<= ORDE, VOOR TERREINMETINGEN EN TECHNISCHE WATERPASSINGEN Grote nauwkeurigheid en aanzienlijke tijdsbesparing ASKANIA-WERKE A.G. BERLIN-FRIEDENAU Kantoor voor Nederland Lorentzkade 43 - Haarlem - Telefoon 02500-26966 Bezoekt onze stand nr. 28 Hal I.B. op de Tentoonstelling van de Intern. Federatie van Landmeters te houden van 28 aug. tot 4 sept, in het Gebouw voor Werktuig en Scheepsbouwkunde te Delft.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 81