Feinpapierfabrik „Sch o eller shammer" Fabrik für Feinmechanik Mayr, Hörmann Cie K.G. Diiren Rhld. Tekenpapier van de beste kwaliteit met een on overtroffen radeervastheid. Gecacheerd op aluminiumfoliën van 0,06 en 0,1mm dikte of op aluminiumplaten van 0,4 tot 1 mm dikte is dit materiaal uitermate geschikt voor het in kaart brengen van landmeetkundige gegevens. Een absolute maatvastheid waarborgt blijvende nauw keurigheid. Pfronten-Steinach Passerdozen en losse instrumenten, pantografen, planimeters, ellipsografen, arceerlinialen in een bui tengewoon goede uitvoering behoren tot het leve ringsprogramma van deze fabriek. Op het negende internationale congres van Landmeters te Delft worden in stand 37, Hal IV B, de bovengenoemde artike len getoond. Tevens kunt U dan kennis nemen van de nieuwste, volgens des kundigen meest perfecte trekpen, alsmede van een watervaste Oost-Indische tekeninkt die volgens de fabrikant superieur is aan alles wat tot nu toe op dit gebied bestond. J. B. A. WANROOY, Schuttershoeflaan 34 Leusden - Amersfoort Agent van Buitenlandse Huizen. Tel. 03490-8370

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 84