TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 74e jaargang Nr. 5 1 oct. 1958 VOOR EN INHOUD BIz. LANDMEETKUNDE Prof. ir. G. J. Bruins. Geodesie en gravimetrie277 RECHT EN ADMINISTRATIE: J. J. Gorter. Schatting en kostenomslag bij ruilverkaveling 292 De ruilverkaveling „Beekbergen"304 Studiekring voor Cultuurtechniek 305 Litteratuuroverzicht 306 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN: Ir. H. L. van Gent. De rekenautomaat en de landmeetkundige praktijk308 In memoriam Ir. K. van der Molen322 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verslag van de studiedag, gehouden op 23 mei 1958 te Wageningen 324 Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde Notulen van de algemene vergadering, gehouden op 19 april 1958 te 's-Hertogenbosch325 Litteratuuroverzicht 327 Berichten328 Sommaire. Géodésie et gravimétrie. Bruins. 277. Remembrement; évaluation et répartition des frais. Gorter. 292. Le calculateur automatique et la pratique géodésique. Van Gent. 308. K. van der Molen f322. Apergu de la journée d'étude géodésique 1958 a Wageningen. 324. Procés-verbal de l'assemblée générale 1958 de l'Association de Cadastre et de Géodésie. 325. Revue des livres. 306, 327. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 74 Nr. 5 blz. 277-328. 's-Gravenhage, okt. 1958 SHC001000104 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 1