©0© ©)©0\ 00O ©OO \O0OV ©0© qqq\q 0 ©O© 313 De gang van zaken is nu zo, dat dit programma eenmaal met de hand, via het toetsenbord dus, wordt uitgevoerd. Gelijktijdig kan dan het programma in een ponsstrook worden vastgelegd. Door het met de hand uitvoeren van de bewerking hebben we dan de mogelijkheid te controleren of het programma juist is uitge- (sus) (sus) (sT) (^sT) (sËo) (pTr) (kT) (dr) (dÊT) schreven. Het programma kan daarna bij herhaling in vlot tempo worden gebruikt, mits een daartoe bestemde knop op het toetsen bord in de juiste stand is gesteld en mits natuurlijk de getallen P' t/m U', P" t/m U", enz. snel in de machine worden gevoerd. Dit laatste kan, zoals reeds gezegd, via een ponsstrook geschieden. Een vraagstuk van type II: gegeven de getallen C0 t/m C3 en y; gevraagd te bepalen C3y3 C2y2 CC0. Instr. no. First reg. Opera tion Second reg. Reg. sel. after Remarks i OI ENT 01 P 2 02 ENT 02 Q 3 °3 ENT °3 R 4 °4 ENT °4 S 5 °5 ENT 05 T 6 06 ENT 06 U 7 01 X 02 A Berekening PQ 8 07 COPY A 07 PQ opgeborgen 9 °3 X °4 A Berekening RS IO 07 A 07 PQ RS opgeborgen ii °5 X 06 A Berekening T U 12 07 A 07 PQ RS TU opge borgen 13 CR 07 Breng wagen in juiste stand *4 RO Schrijf de totale som uit Inrichting van het toetsenbord van de IBM-610.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 39