320 nstr. No. First Reg. Operation Seconc Reg. Reg sel. after 34 TAB x4 35 SL (5 x J4 36 RO 14 37 05 14 38 15 COPY 05 15 39 TAB 15 40 SL (5X) 15 41 RO J5 42 06 15 43 06 "JAB 06 44 SL (5 x 06 45 RO 06 46 07 CR 07 47 SL (5 x °7 48 RO 07 49 18 COPY 08 18 5° TAB 18 51 SL (5X) 18 52 RO 18 53 07 18 54 19 COPY 09 19 55 TAB 19 56 SL (5 x 19 57 RO 19 58 08 19 59 A COPY 18 60 SEQ 00 61 28 COPY A 62 A COPY 19 63 SEQ 00 64 29 COPY A 65 14 X 28 A 66 -f- 01 A 67 21 COPY A 21 68 15 29 A 69 4 03 A 70 23 COPY A 23 71 11 X 28 A 72 °4 A 73 24 COPY A 24 74 12 X 29 A 75 -f- 06 A 76 26 COPY A 26 77 25 COPY 24 25 78 26 25 79 22 COPY 21 22 80 23 22 81 4- 25 A 82 31 COPY A 31 83 X 31 A 84 H" 70 A 85 -r- 31 A Remarks YA wordt getypt Ya Y a Ym in 14 Ya wordt getypt Yp Ym Yb in 15 Y B wordt getypt PA wordt getypt PM wordt getypt a PM PA in 18 PB wordt getypt p PB PM in 19 Naar subroutine cotg Cotg a naar 28 Cotg p naar 29 Ya cotg a in A A'c XA Ya cotg a Xc naar 21 in A YD XB Y(3 cotg p naar 23 Yc Ya Ya cotg a naar 24 Yd Yb X3 cotg p naar 26 Yc Yd in 25 Xc XD in 22 Xc X D n - y- naar 31

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 46