In memoriam Ir. K. VAN DER MOLEN 322 Op 16 juli j.l. is op Texel, waar hij met zijn gezin zijn vakantie zou door brengen, Ir. Klaas van der Molen plotseling overleden. Van der Molen werd op 8 mei 1909 geboren te Venlo. Zijn jeugd heeft hij echter doorgebracht in Leeuwarden, waar hij in 1928 slaagde voor het eind examen van de H.B.S. De administra tieve loopbaan waaraan hij aanvankelijk begon, kon de natuurmens Van der Molen niet bevredigen en hij prees zich dan ook gelukkig, toen hij in 1929 in Wageningen de studie voor landmeter bij het kadaster in Nederlands-Indië kon aanvangen. Na het behalen van het landmetersdiploma in februari 1933 kon hij echter niet naar Indië vertrekken, omdat de regering om redenen van bezuiniging de uitzending van land meters had stopgezet. Om dezelfde reden was plaatsing bij het kadaster in Nederland niet mogelijk. Het gelukte Van der Molen evenwel een aanstelling te verkrijgen bij de gemeente Gorssel, waar hij tot taak kreeg mede te werken aan de inrichting van de gemeentelijke wegenlegger. Nadat hij deze taak met succes had beëindigd vestigde hij zich als zelfstandig civiel-landmeter in Zutphen en belastte zich, in hoofdzaak in samenwerking met het kadaster, met diverse metingen. In Zutphen kon hij zich, tengevolge van allerlei omstandigheden, niet voldoende ontplooien en daarom vertrok hij in 1937 naar Venezuela om daar als „fieldsurveyor" deel te nemen aan het explo- ratiewerk van de B.P.M. In 1943 werd hij door de Nederlandse regering opgeroepen in militaire dienst en werd hij ingedeeld bij de kustartillerie op Cmmjao. Tijdens zijn verblijf op Curasao was hij tevens leraar aan de gouvernementscursus tot opleiding van landmeetkundigen aldaar. Na zijn demobilisatie kwam hij in 1945 naar Nederland terug. Hier accepteerde hij m.i.v. 1 april 1946, een functie als landmeter bij de Meetkundige dienst van de Rijkswater staat. Als zodanig werd hij o.a. belast met de metingen t.b.v. de wederopbouw van Venlo. In samenwerking met het kadaster te Roermond heeft hij in Venlo zeer verdienstelijk werk verricht. Hoewel het werk hem in Limburg uitstekend beviel en hij daar voor ook veel waardering ondervond, kon hij de verleiding niet weerstaan om opnieuw naar het buitenland te gaan, ditmaal als chef van de afdeling Grondzaken en de Landmeetkundige dienst van de „N.V. Verenigde Deli Maatschappijen" te Medan. In deze betrekking, die hij op x Mei 1948 aanvaardde, kon én de landmeter én de mens Van der Molen zich ten volle uitleven. In korte tijd

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 48