LANDMEETKUNDE Geodesie en gravimetrie Prof. ir. G. J. BRUINS, hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft: Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het landmeten, het waterpassen en de geodesie aan de Technische Hoge school te Delft, op woensdag i oktober 1958. Mijne heren Curatoren, mevrouw en mijne heren Hoogleraren, dames en heren Lectoren, Privaat-docenten en Leden van de wetenschappelijke staf, dames en heren Studenten en voorts Gij allen, die door Uw aanwezigheid blijk geeft van Uw belangstelling. Ruim twee eeuwen geleden, op de ge maart 1736, nadert een oorlogsschip onder Spaanse vlag de kust van Ecuador. Als eerste teken van land vertonen zich de hoge toppen van het Andesgebergte, vele mijlen landinwaarts. Drie Franse passagiers in het bijzonder laten hun blikken speurend langs de bergketen gaan. Daar ligt hun werkterrein voor de komende maanden. Of zullen het jaren zijn? De drie passagiers zijn Bouguer, La Condamine en Godin, uit gezonden door de Franse Academie van Wetenschappen om, ongeveer op de equator, een graadmeting te verrichten. Van de havenstad Guayaquil uit aanvaarden zij enkele weken later, merk waardigerwijze met tussenpozen van enkele dagen, de tocht naar Quito, de in de Andes gelegen hoofdstad van Ecuador. Ongeveer 9 maanden geleden, in december 1957, laat opnieuw een oorlogsschip zijn anker vallen op de rede van Guayaquil, thans onder Nederlandse vlag. Het is Hr. Ms. onderzeeboot „Walrus" van de Koninklijke Marine. Aan boord bevinden zich twee jonge Delftse ingenieurs. Ook zij hebben een opdracht, nl. het verrichten van zwaartekrachtswaarnemingen in de Stille Oceaan aan de Westkust van Zuid-Amerika tussen het Panamakanaal en de equator. Beide expedities, in tijd ruim 220 jaar gescheiden en ogenschijnlijk nogal verschillend in opdracht, hebben toch, elk voor zich gebruik makend van voor hun tijd moderne instrumenten en methoden, hetzelfde thema: „de vormbepaling van de aarde". Dat een graadmeting hiervoor kan dienen, is U allen waarschijn lijk bekend. Minder bekend is echter, dat ook de zwaartekracht het hare daartoe bijdraagt. Het onderwerp van mijn rede voor heden middag moge daarom zijn: de betekenis van de zwaartekracht voor de vormbepaling van de aarde en voor de geodesie in het algemeen. Of, beknopter gezegd: geodesie en gravimetrie. Ik zal trachten daarbij enige lijn te vinden in de historie die ligt tussen het bovengenoemde jaar 1736 en het heden Deze lijn is

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 4