Berichten 328 Kadaster en Hypotheken Eervol ontslagen m.i.v. 30-9-1958 de ingenieur-verificateur J. H. Sanders te 's-Gravenhage, onder dankbetuiging voor de aan den lande bewezen diensten; m.i.v. 1-1-1959 de hoofdlandmeter Ir. A. J. H. Meertens te Delft Rd. Aangewezen m.i.v. 1-10-1958 als hoofd van bureau te Zierikzee Rvk. de hoofdlandmeter Ir. W. j. J. van Lent. Verplaatst m.i.v. 1-10-1958 de hoofdlandmeter E. Muller van Zierikzee Rvk. naar Velp Rvk. Benoemd m.i.v. 1-10-1958 tot leraren aan de vakcursus voor technisch ambtenaar: de hoofdlandmeter-A Ir. F. Har kink te 's-Gravenhage CTO (tevens leider van de vakcursus), de hoofdbewaarder Mr. ir. C. A. Berg te Rotterdam, de hoofdlandmeter G. S. J. van den Berg te 's-Gravenhage CTO, de landmeter ie klasse Ir. W. A. Claessen te 's-Hertogenbosch, de hoofdlandmeter G. J. Docters van Leeuwen te 's-Gravenhage, de land meter ie klasse Ir. H. L. van Gent te 's-Gravenhage Fot., de landmeter Ir. J. L. G. Henssen te 's-Gravenhage Dir., de hoofdbewaarder Ir. W. van Riessen te 's-Gravenhage Dir. Internationale Conferentie over Informatieverwerking Te Parijs zal van 15 tot en met 20 juni 1959 een internationale conferentie over informatieverwerking (International Conference on Information Processing, Conférence Internationale sur le Traitement numérique d'Infor- mations) worden gehouden. De conferentie wordt georganiseerd door de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) met de hulp van een groep adviseurs uit verschillende landen. Het programma van de conferentie zal 6 hoofdonderwerpen omvatten: 1) Methoden van digitaal rekenen. 2) Logisch ontwerp van digitale rekenmachines. 3) Gemeenschappelijke symbolische taal voor digitale rekenmachines. 4) Automatische vertaling van talen. 5) Verzamelen, opbergen en opzoeken van informatie. 6) Karakterherkenning en leren door machines. Zij die een voordracht wensen te houden moeten voor 15 oktober 1958 de titel daarvan en een uittreksel van ca. 250 woorden in vijfvoud zenden aan het nationale comité. Uittreksels moeten worden verstrekt in Engels of Frans (of moeten vergezeld zijn van een vertaling in een van deze beide talen). Het adres van het Nederlands Comité voor de Internationale conferentie over Informatieverwerking is: p/a Mathematisch Centrum, 2e Boerhaave- straat 49, Amsterdam-O. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot dit comité. 's-Gravenhage, 16 september 1958 H. L. v. G. hoofdlandmeter G. J. Docters van Leeuwen te 's-Gravenhage, de land-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 54