llll 1 SP ÉHBÉI ÉPiili IBM If II c iiiii 11 iis-: k. ■4J c 0) U .2 CÖ k. -«j M *E ■D a: SI u IS) c O k. .2 LLl •-V.W.V. In het IBM Electronisch Reken- en Administratie-Centrum (ERAC) te Amsterdam staat de IBM 6SO, de meest ge bruikte Computer ter wereld, op basis van een uurtarief te uwer beschikking. Deze electronische reken- en ad ministratiemachine wordt reeds door vele bedrijven en instellingen ingeschakeld bij de oplossing van hun weten schappelijke, technische en administratieve problemen. S- De IBM 650, een universele machine, werd reeds toegepast voor: Actuariële berekeningen Antenne-berekeningen Brug-constructies Cam-design Destillatie-kolommen Irrigatie-problemen Kadaster-berekeningen Kernreactor- berekeni ngen Operational Research Pijpleidingen Stabiliteitsberekeningen Statische berekeningen Sterkte-berekeningen Transformator-berekeningei Trillingsanalyse Vliegptantabellen Warmte-wisselaars en vele administratieve en commerciële toepassingen. Een staf van deskundigen is beschikbaar om u bij de oplossing van uw problemen behulpzaam te zijn. Een uitgebreide pro gramma-bibliotheek staat kosteloos te uwer beschikking. Sarphatistraat 47-55, Amsterdam Telefoon 740669-745900-746798

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 55