DIENST DER PUBLIEKE WERKEN AMSTERDAM Bij de afdeling Grondbedrijf kunnen op de tekenkamer worden geplaatst: A. een Technisch-Administratief Ambtenaar die belast zal worden met werkzaamheden, welke verband houden met de gemeentelijke grondexploitatie. Gegadigden voor deze betrekking dienen te beschikken over een grondige kennis van de kadastrale en hypo thecaire boekhouding. Het bezit van het diploma h.t.s.-landmeetkunde of een daaraan gelijkwaardige opleiding strekt tot aanbeveling. Bij gebleken geschiktheid, waarbij tevens organisatorisch vermogen van belang is, zijn goede vooruitzichten aanwezig B. een Tekenaar voor het verrichten van kadastraal tekenwerk en het verwerken van kadastrale gegevens. Vereist wordt het bezit van een uitgebreide technische opleiding. Zij, die op een kadaster werkzaam zijn geweest, genieten de voorkeur. Leeftijd voor beide functies niet ouder dan 35 jaar. Rang en salaris, afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd, nader overeen te komen. Vergoeding van pension-, reis- en verhuiskosten volgens de gemeentelijke regeling. Sollicitaties onder no. 19767 in tekenden bij de Directeur der Gem. Perso neelsvoorziening, Sarphatistraat 92, Amsterdam C.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 59