Bij de PROVINCIALE WATERSTAAT in Overijssel wordt gevraagd een geodetisch ingenieur in het bijzonder voor werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg en verbetering van wegen. Aanstelling afhankelijk van ervaring met salarisgrenzen in de rang van ingenieur van fl. 5766.tot fl. 8964.of ingenieur A van ƒ.8964.tot ƒ.11400. Sollicitaties gericht aan Gedeputeerde Staten van Overijssel in te zenden aan de Hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Water staat in Overijssel, Luttenbergstraat 10, Zwolle, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad. Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde RedacteurenProf. ir. G. J. Bruins, Hoogleraar aan de Technische hoge school, Kanaalweg 4, Delft; Mr. ir. C. G. van Huls, Hypotheek bewaarder te Leeuwarden, Gouverneursplein 44. Redacteur-administrateur Ir. H. L. van Gent, Hoofd van het bureau van de Fotogrammetrische dienst van het kadaster, Nieuwe Haven 6, 's-Gravenhage, tel. 112585. RedactiesecretarisD. de Vries, Leraar aan het Centraal teken- en oplei dingsbureau van het kadaster, Nieuwe Haven 6, 's-Gravenhage, tel. 180647, postrekening 369299. Abonnementsprijs: ƒ12.50 per jaar. Losse afleveringen ƒ2.50. Afleveringen van 1947 tot en met 1952 ƒ1.25, van 1946 en vroeger ƒ0.65. Losse afleve ringen zijn uitsluitend bij cfe administratie verkrijgbaar. Adres veranderingen gelieve men op te geven aan de administratie van het Tijdschrift en aan de secretaris van de vereniging waarvan men lid is. Bibliotheek voor Kadaster eii Landmeetkunde BibliothecarisIr. F. Harkink, Centraal teken- en opleidingsbureau van het kadaster, Nieuwe Haven 6, 's-Gravénhage, tel. 180647. De catalogus sa men met de supplementen A en B is verkrijgbaar 0.75, het supplement C eveneens 0.75 (postrekening 103547 van Ir- F. Harkink, Rijswijk (Z.-H.)).

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 60