H. GADELLA N.V. KAUFMANN TIJDSCHRIFT VOOR KADASTER EN LANDMEETKUNDE INGENIEURSBUREAU OUDE GRACHT 312 UTRECHT Alleenvertegenwoordiging voor Nederland van: HILGER 8. WATTS LTD. TE LONDEN Surveying Instruments Watts Division Reeds meer dan 25 jaar gespecialiseerd in: Waterpasinstrumenten Theodolieten Stalen kadastermeetbanden Stalen maetveren in alle stan daard- en bijzondere uitvoeringen Waterpasbaken Zendt ons Uw aanvragen 1 Jalons, etc. SANTPOORT-STATION 02560 8753 ZWITSERSE PRECISIE-INSTRUMENTEN Fabrikaat KERN: landmoetk. instrumenten passers, prismakijkers Fabrikaat HAAG-STREIT: ruitpuntenmallen rechthoekige en pool- coördinatografen Fabrikaat MURBACH: compensatie planimeters schijf poolplanimeters Hellingmeters IMCLINEX Redacteuren: Prof.lr.G.J. BRUINS, Delft Mr. ir. C. G. VAN HULS, Leeuwarden Redacteur- administrateur: Ir. H. L. VAN GENT '«-Gravenhage Redactiesecretaris: D. de'Vries, 's-Gravenhage Abonnementsprijs: f 1 2.50 per jaar. ADRES van redactie en administratie: Nieuwe Haven 6, 's-Gravenhage, iel. 180647.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 61