TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 74e jaargang Nr. 6 1 dec. 1958 VOOR EN INHOUD FOTOGRAMMETRIE EN CARTOGRAFIE: Biz. Het F.I.G.-congres 1958329 LANDMEETKUNDE: Litteratuuroverzicht352 RECHT EN ADMINISTRATIE: Litteratuuroverzicht355 Photogrammetrische Wochen 1958 te München366 Litteratuuroverzicht368 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN: 43. Deutscher Geodatentag 1958373 Onderzoek voor landmeetkundig ambtenaar-A van het kadaster 1953 376 Berichten37^ Inhoud van de 74e jaargang379 Sommaire. Le congrès de la F.I.G. 1958. 329. Les semaines photo- grammétriques 1958 a Munich. 366. 43me Journée géodésique allemande 1958. 373. L'examen 1953 de technicien du cadastre. 376. Revue des livres. 352, 355, 368. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T.Kad.Landmeetk.Jg.74 Nr. 6 blz. 329-380. 's-Gravenhage, dec. 1958 SHC001000105 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 1