374 rungsdirektor Dipl.-Ing. Hugo Reist uit Stuttgart, die sprak over „Problem und Verantwortung des Liegenschaftskatasters". Deze juridisch georiënteerde voordracht wordt, evenals de overige voor drachten, gepubliceerd in het Zeitschrift für Vermessungswesen. Dipl.-Ing. F. Höllrigl uit Wenen sprak op interessante wijze over „Erfahrungen bei der Umstellung des österreichischen Ka- tasterschriftoperates auf Lochkarten". Het twee jaar geleden bij het Oostenrijkse kadaster ingevoerde ponskaartensysteem beoogt een vereenvoudiging en een daarmee gepaard gaande versnelling van de bijhouding van de kadastrale boekhouding, om hierdoor aan de steeds in omvang toenemende eisen die aan het kadaster worden gesteld, het hoofd te kunnen bieden. Bij de ouderwetse wijze van bijhouding moet een bepaalde verandering doorgaans op meerdere plaatsen in de registers worden verwerkt. Er is dan nog de nodige controle vereist om de blijvende onderlinge juistheid van de registers te verzekeren. Met de moderne wijze van boekhouding wordt een gewenste verandering slechts op één ponskaart bijgewerkt. In de bij te werken registers, ook kaart systemen hoofdzakelijk, worden op grond van de bijgewerkte pons kaart de overeenkomstige veranderingen aangebracht met behulp van ponskaartenmachines, terwijl de controle op blijvende overeen stemming tussen de registers onderling automatisch verloopt. Een vergelijking tussen de oude wijze van boekhouding en de nieuwe valt gemiddeld sterk in het voordeel van de ponskaartentechniek uit. Dit komt o.m. doordat thans de informatie uitsluitend in ma chineschrift wordt geschreven. Vroeger waren de registers vaak zeer onoverzichtelijk door de verscheidenheid van handschriften. De kosten van het aanleggen van een nieuwe boekhouding via her meting of ruilverkaveling worden door het ponskaartensysteem tot een vierde van die van voorheen teruggebracht. Voor de bijwerking van de op ponskaarten overgebrachte boek houding kan met een werkbesparing aan de kadasterbureaus van ongeveer 50% worden gerekend. Hier staat tegenover, dat een grote som nodig is voor de instandhouding van het nieuw ingestelde centrale ponskaartenbureau met een personeelssterkte van 30 man. Dit bureau verricht echter tevens al het trigonometrisch rekenwerk van de Staatliche Vermessungsdienst. Regierungsdirektor Anton Stegmann uit Stuttgart sprak over „Die Anwendung des Lochkarten verf ahrens bei der Flurbereinigung in Baden-Württemberg". In zijn voordracht gaf Stegmann soortge lijke beschouwingen n.a.v. de gemechaniseerde ruilverkavelings boekhouding in Württemberg als door Höllrigl t.a.v. de pons kaartenboekhouding bij het Oostenrijkse kadaster waren gegeven. Het is ook daar gebleken, dat het ponskaartensysteem zowel bij het aanleggen van registers die bij ruilverkavelingen nodig zijn, als ook bij het uitvoeren van landmeetkundige berekeningen een be langrijke tijdwinst brengt. De ruilverkavelingsorganisatie Baden-Württemberg heeft einde

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 48