378 3J7 Nota: Omtrent één der in punt 97 gemeten verre richtingen be staat twijfel. [Wordt vervolgd Berichten Gemeten richtingen: Gemeten lengten: 31—313: 201,35 In 313—311: 172,73 320 naar 540 0,0000 3113°6: 274,21 97 49,3105 306—305: 169,30 319 253,1890 305—356: 209,67 In 319 naar 320 0,0000 In 318 naar 318 3J9 317 217.4537 0,0000 203,I087 In 317 naar 318 316 0,0000 184,4225 In 316 naar 0,0000 3i 241.1745 Gegeven coördinaten In 31 naar 316 0,0000 1x 54r9,84 313 l6l,7I20 37590,41 In 313 naar 31 0,0000 3: X 12167,91 311 III,l678 Y 36966,06 In 311 naar 313 00,0000 5: X 8027,59 306 268,3990 y 36698,51 In 306 naar 311 0,0000 97:^+ 8373,84 305 184,3860 Y 35963,41 In 305 naar 306 0,0000 31: X+ 9744,2° 356 164,4440 Y 36010,70 In 356 naar 3 0,0000 356: AT 10430,53 305 77,8210 35425,48 Kadaster en Hypotheken Overleden te Arnhem op 31-10-1958 in de ouderdom van 76 jaar de oud landmeter W. P. Stak man. Eervol ontslagen m.i.v. 1-11-1958 de hoofdlandmeter L. G. Prinsen te 's-Gravenhagem.i.v. 1-1-1959 de hoofdbewaarder J. A. Kramer te 's-Gravenhage, de hoofdlandmeter H. G. van Doorn te Leiden; m.i.v. I"3"I959 de hoofdlandmeter A. F. H. Engbersen te Maastricht. Ontheven m.i.v. 1-9-1958 van de leiding van de Dienst voor b.l.w. de directeur Mr. ir. S. M. Me eiker. Benoemd tot ingenieur-verificateur te Amsterdam m.i.v. 1-11-1958 de hoofdlandmeter-A Ir. C. Kr om been te Arnhem rvk.tot landmeter ie klasse m.i.v. 1-6-1958 de landmeter R. S. Terpstra te Zutphen, m.i.v. 1-8-1958 de landmeters D. van der Wulp te Alkmaar rvk. en G. T. Beukman te Sint-Maartensdijk rvk. Verplaatst m.i.v. 1-10-1958 de landmeter R. Pieterson van Leeuwarden naar Zwolle b.l.w.; m.i.v. 1-11-1958 de ingenieur-verificateur W. Joosten van Amsterdam naar 's-Gravenhage; m.i.v. 1-1-1959 de hoofdlandmeter-A Ir. H. van den Berg van 's-Gravenhage naar Delft Rd., onder gelijk tijdige aanwijzing als hoofd van het bureau. Technische Hogeschool te Delft a. Geslaagd voor het op 31-10-1958 gehouden ingenieursexamen geode- tisch-ingenieur H. H. de Groot, J. G. Riemersma, J. G. Rijsdijk en P. Westerbeek.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 52