WêT ZEISS-AEROTOPOGRAPH MÜNCHEN DE STEREOPLANIGRAAF C 8 MET ECOMAT, de inrichting die langs elektromagnetische weg de coördinaten registreert Magnetisch telwerk dat de machinecoördinaten Z, X, Y en de nummers van de aangemeten punten aangeeft Ponsmachine die de coördinaatgetallen op een ponsstrook overneemt 4 m De ponsstrook maakt het mogelijk de vereffening van aerotriangulaties, de transformatie van machinecoördinaten, afstand-, oppervlakte- en inhoudsberekening uit te voeren met behulp van automatische rekenmachines, onverschillig volgens welk systeem deze werken Uitvoerige inlichtingen bij Technisch Bureau J. Duiker N.V. Rijnstraat 30-32, Den Haag, telefoon 853505 MÜNCHEN 27 - Ismaninger Str. 57 Automatische schrijfmachine die voor elk punt de meetresultaten op één regel registreert. Aanvullende tekst kan met de hand worden bijgetypt

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 59