1 Cartografisch Tekenaar LANDMEETKUNDIG TEKENAAR V Technische Hogeschool Delft Bij de Sectie Stedebouwkundig Ontwerpen van de afdeling der Bouwkunde kan worden geplaatst een Bij voorkeur komen in aanmerking kandidaten die beschikken over een opleiding voor tekenaar van het Kadaster, dan wel personen met H.T.S.-oplei ding en praktische vaardigheid op het gebied van cartografisch tekenen. Belangstelling voor de geschiedenis der menselijke nederzettingen strekt tot aanbeveling. GEMEENTE UTRECHT Bij de afdeling landmeten en kaarteren van de dienst van OPENBARE WERKEN kan worden geplaatst een Bezit van diploma landmeetkundig tekenaar is vereist. Aanstelling zal geschieden in de rang van tekenaar A (salarisgrenzen4.788.6.936.— per jaar, excl. huur- compensatie), waarbij aanstelling boven het minimum mogelijk is. ;SR Sollicitaties enz. te richten aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken van de Technische Hogeschool, Julianalaan 134, Delft. Uitvoerige, eigenhandig geschreven sollicitaties worden ingewacht bij de Hoofddirecteur van Openbare Werken, Achter Clarenburg 12 te Utrecht, onder vermelding van nr. 10941-B.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1958 | | pagina 61