TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 75e jaargang Nr. 1 1 febr. 1959 VOOR EN INHOUD ill 111 Biz. LANDMEETKUNDE Ir. F. Harkink. Enkele nieuwe publikaties over elementaire land meetkundige berekeningen3 N. D. Haasbroek. Numerieke bepaling van de standaardellips 15 Litteratuuroverzicht17 RECHT EN ADMINISTRATIE: Prof. ir. G. F. Witt. De administratieve ruilverkaveling20 Litteratuuroverzicht27 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN: Rapport van de structuurcommissie der N.L.F.28 De elektronische administratiemachine IBM 305 RAMAC36 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Beknopt verslag van de hoofdbestuursvergadering gehouden op 27 november 195838 Bibliografie 39 Nederlandse Landmeetkundige Federatie: Organisatie42 Berichten 44 Sommaire. Quelques publications nouvelles sur les calculs topométriques élémentaires. Harkink. 3. La détermination nnmérique de l'ellipse des erreurs. Haasbroek. 15. Le remembrement administratif. Witt. zo. Rapport sur la structure de la Fédération des Géomètres Néerlandais. 28. La machine -électronique administratrice IBM 305 RAMAC. 36. Revue des livres. 17, 27. Bibliographie. 39. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk.Jg.75 Nr. 1 blz. 1-44. 's-Gravenhage, febr. 1959 SHC001000106 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1959 | | pagina 1