TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 75e jaargang Nr. 2 1 april 1959 VOOR EN INHOUD Blz. LANDMEETKUNDE Prof. R. Roelofs. Intercontinentale bruggen 45 Ir. G. A. van Wely. Coördinatograaf en papier57 Ir. J. H. van der Meulen. De nieuwe Theodoliet Th 3 van Zeiss (Oberkochen)75 Ir. F. Harkink. Veelhoek met tweejof meer afsluitrichtingen in het begin- of eindpunt81 RECHT EN ADMINISTRATIE: Litteratuuroverzicht82 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verslag van de toestand en de verrichtingen van de Federatie 89 Verslag van de penningmeestergo Geodetische studiedagen 195992 Onderzoek voor landmeetkundig ambtenaar-A van het kadaster 1953 93 Bibliografie94 Berichten96 Sommaire. Ponts intercontinentaux. Roelofs. 45. Coordinatographe et papier. Van Wely. 57. .Le théodolite nouveau Th 3 de Zeiss. Van der Meulen. 75. Le cheminement avec deux fermetures ou davantage l'extrémité. Harkink. 81. Ajexamen 1953 de technicien du cadastre. 93. Revue des livres. 82. Sfrofiographie. 94. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweema4ndelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 75 Nr. 2 blz. 45-96. 's-Gravenhage, april 1959 SHC001000107 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1959 | | pagina 1