TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 75e jaargang Nr. 3 1 juni 1959 VOOR EN INHOUD BIz. LANDMEETKUNDE K. D. Froome, Ph. D. The Use of Light for Measuring Distance 97 RECHT EN ADMINISTRATIE Meerjarenplan voor Ruilverkavelingzn Litteratuuroverzicht116 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN H. L. Rogge. De geodesie en de Universele decimale classificatie (U.D.C.)121 Litteratuuroverzicht139 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Beknopt verslag van de hoofdbestuursvergadering gehouden op 26 maart 1959140 Bibliotheek voor Kadaster en Landmeetkunde140 Berichten144 Sommaire. L'usage de lumière pour la mesure de distances. Froome. 97. Plan de plusieurs années pour le remembrement. m. La géodésie et la Classification décimale universelle (C.D.U.). Rogge. 121. Revue des livres et des joumaux. 116, 139. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg.75 Nr. 3 blz. 97-144.'s-Gravenhage, juni 1959

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1959 | | pagina 1