TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE ■IliUilllll» 75e jaargang Nr. 4 1 aug. 1959 VOOR EN INHOUD Blz. LANDMEETKUNDE Prof. R. Roelofs. Beknopt voorlopig verslag van de waarnemingen, verricht op het geodetisch-astronomisch station „Muizenberg" op Curafao145 Ir. H. Ph. van der Schaaf. Verkenning van snelliuspunten met behulp van punten op de tolerantiecirkel157 Ir. H. Ph. van der Schaaf. Berekening van Decca-hyperbolen- patronen163 RECHT EN ADMINISTRATIE Mr. ir. J. M. C. Witvliet. Kadaster en planologie170 M. F. Ferwerda. De enclaves in Baarle-Nassau180 Litteratuuroverzicht192 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verslag van de studiedagen, gehouden op 4 en 5 juni 1959 te Zwolle 196 Bibliografie 199 Berichten202 Sommaire. Précis des observations faites la station géodésique-astro- nomique Curasao. Roelofs. 145. Reconnaissance de points trigonomé- triques au moyen de points sur le cercle de tolérance. Van der Schaaf. 157. Calcul des mailles Decca. Van der Schaaf. 163. Cadastre et urbanisme. Witvliet. 170. Les enclaves beiges dans la commune de Baarle-Nassau. Ferwerda. 180. Apergu des joumées d'étude 1959 a Zwolle. 196. Revue des joumaux. 192. Bibliographie. 199. Uitgave van de Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verschijnt tweemaandelijks T. Kad. Landmeetk. Jg. 75 Nr. 4 blz. 145-204. 's-Gravenhage, aug. '59 SHC001000109 Stichting de Hollandse Cirkel J

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1959 | | pagina 1