TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 75e jaargang Nr. 6 1 dec. 1959 VOOR EN INHOUD VERSCHILLENDE ONDERWERPEN LANDMEETKUNDE Ir. M. Haarsma. Het gebruik van zoeklichten bij de Bijhoudings- dienst van de Rijksdriehoeksmeting301 Litteratuuroverzicht317 H. L. Rogge. Geodesie en Bibliografie (Geodetische documentatie) 323 M. F. Ferwerda. De kadasterlandmeter in de Matste 75 jaren 337 Ir. W. J. J. van Lent. Rede uitgesproken t.g.v. het 75-jarig jubileum van de Vereniging van Kadaster en Landmeetkunde 344 Litteratuuroverzicht351 Fédération Internationale des Géomètres Vergadering van het Comité Permanent te Krakow354 Commission du Dictionnaire technique361 De viering van het 75-jarig bestaan van de Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde361 Hogeschooldagen i960 Programma363 Münchener Photogrammetrische Wochen 1959 364 De „44. deutscher Geodatentag 1959"368 Bibliografie370 Berichten372 Sommaire. L'usage de projecteurs la Triangulation de l'Etat. Haarsma. 301. Bibliographie géodésique. Rogge. 323. Le géomètre du Cadastre dans les demières 75 années. Ferwerda. 337. Allocution h l'occasion du 75ième anniversaire de l'Association pour Cadastre et Géodésie. 361. Joumées de l'Université Technique Delft (Programme i960). 363. Semaines photogrammétriques 1959 Munich. 364. 44ième Joumée géodésique allemande 1959. 368. Revue des livres. 317, 351. Bibliographie. 370. T. Kad.Landmeetk.Jg.75 Nr. 6 blz. 301-376.'s-Gravenhage, dec. '59 SHC001000111 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1959 | | pagina 1