TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 79e jaargang Nr. 2 april 1963 VOOR EN INHOUD V LANDMEETKUNDE Blz. Ir. L. Aardoom. De geodeet en de kunstmaan69 Litteratuuroverzicht79 RECHT EN ADMINISTRATIE Litteratuuroverzicht88 FOTOGRAMMETRIE Prof. ir. A. J. van der Weele. Fotogrammetrie en civiele techniek 97 Litteratuuroverzicht VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Ir. A. D. Oostra en Ir. D. W. Visser. De onderlinge afstand van landbouwwegen voor bouwland in Noord-Limburgse ruilverkave lingen n5 Ir. L. Korver. De weglengte in een ruilverkaveling120 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Beknopt verslag van de Hoofdbestuursvergadering, gehouden op 5 februari 1963 te Utrecht128 Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde Notulen van het openbare gedeelte van de algemene ledenvergadering gehouden op 27 oktober 1962 te Utrecht129 Studiekring voor cultuurtechniek. Jaarverslag over 1962137 In memoriam C. C. Krom139 Bibliografie140 Berichten142 SommaireLe géodésien et le satellite artificiel. Aardoom. 69.La photogrammétrie et la technique civile. Van der Weele. 97. L'intervalle entre les chemins agricoles pour les terres labourables des remembrements dans la partie septentrionale de la province de Limbourg. Oostra et Visser. 115. La longueur des chemins dans un remembrement. Korver. 120. C. C. Kromf139. Bibliographie. 140. Revue des livres et des joumaux. 79, 88, 112. T. Kad. Landmeetk. Jg. 79" Nr. 2 blz. 69-Z44. 's-Gravenhage, april 1963

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1963 | | pagina 1