TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 80e jaargang Nr. 2 april 1964 VOOR EN INHOUD VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Blz. Ir. G. Bakker. Een onderzoek naar de randverdeling van een Jena Theo oio49 Mr. ir. J. M. C. Witvliet. Maatschappijwetenschappen voor de geodetisch ingenieur54 Ir. T. A. Nieman. Verkenning van snelliuspunten76 Ir. L. Korver. De weglengte in een ruilverkaveling79 Prof. ir. G. J. Bruins. Rapport over de 13e algemene vergadering van de Union Géodésique et Géophysique Internationale (U.G.G.I.) 90 Fédération Internationale des Géomètres Congress Prize 1965102 Studiekring voor Cultuurtechniek Jaarverslag over 1963103 Studiedag N.L.Fi°4 BibliografieI05 BerichtenIQ8 SommaireVérification de la division du limbe d'un Jena Theo oio. Bakker. 49. Sciences sociales pour l'ingénieur-géodésien. Witvliet. 54. Reconnaissance de points déterminés par relèvement. Nieman. 76. La longueur des chemins dans un remembrement. Korver. 79. Compte-rendu de la I3ième assemblée générale de l'Union Géodésique et Géophysique Internationale, tenue en 1963 Berkeley (Califomie). 90. Fédération Internationale des Géomètres. Congress Prize 1965. 102. Bibliographie. 105. T. Kad. Landmeetk. Jg. 80 Nr. 2 blz. 49-108. 's-Gravenhage, apr. 1964 SHC001000136 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1964 | | pagina 1