TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 80e jaargang Nr. 3 juni 1964 VOOR EN INHOUD VERSCHILLENDE ONDERWERPEN RECHT EN ADMINISTRATIE Blz. Prof. mr. P. de Haan. Balans van de ruilverkavelingswet 109 Ir. G. Homan. Ervaringen, opgedaan in het herverkavelingsblok Schouwen-Duiveland; een vergelijkende beschouwing over her verkaveling en ruilverkaveling129 Mr. ir. C. G. van Huls. Erfpacht142 Prof. Dr. Louis Hegg 80 jaar146 Ir. M. J. M. Bogaerts. De DK-RV, een zelfreducerende draden- afstandmeter met verticale baak van Kern147 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verslag van de toestand en de verrichtingen van de Federatie. 160 Verslag van de penningmeester161 Berichten163 Sommaire: Le bilan de la loi sur le remembrement. De Haan. 109. Expériences acquises dans la réorganisation foncière Schouwen-Duiveland; quelques considerations comparatives sur la réorganisation foncière et le remembrement. Homan. 129. Sur Temphytéose. Van Huls. 142. Le DK-RV de Kern, un tachéomètre autoréducteur avec lunette stadimétrique et stadia verticale. Bogaerts. 147. Le prof. dr. Louis Hegg a 80 ans. T. Kad. Landmeetk. Jg. 80 Nr. 3 blz. 109-164. 's-Gravenhage, juni 1964 SHC001000137 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1964 | | pagina 1