TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 80e jaargang Nr. 4 aug. 1964 VOOR EN INHOUD Blz. N. D. Haasbroek. Een geschiedkundig overzicht van de nomografie 165 FOTOGRAMMETRIE H. G. Jerie. A simple Contour Plotter for Topographic Mapping 183 VERSCHILLENDE ONDERWERPEN Ir. C. Bijkerk. Enkele actuele ruilverkavelingsproblemen 188 Nederlandse Landmeetkundige Federatie Verslag van de Geodetische studiedag, gehouden op vrijdag 24 april 1964 te Wageningen206 Bibliografie210 Berichten212 SommaireHistorique de la nomographie. Haasbroek. 165. Un appareil simple de restitution permettant de tracer les courbes de niveau sur les cartes topographiques. Jerie. 183. Quelques problèmes actuels de re- membrement. Bijkerk. 188. Aper9u de la joumée d'étude géodésique 1964 Wageningen. 206. Bibliographie. 210. T. Kad. Landmeetk. Jg. 80 Nr. 4 blz. 165-212. 's-Gravenhage, aug. 1964 SHC001000138 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1964 | | pagina 1