TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE m 86e jaargang Nr. 1 febr. 1970 VOOR EN TOPOGRAFISCHE DIENST KAARTENARCHIEF INHOUD Blz Prof. mr. P. de Haan. Kadaster, landmeetkunde en maatschappij 3 Prof. mr. P. de Haan. Grondeigendom en Kadaster14 Ir. A. J. Kers. Een afscheid bij de Topografische Dienst31 In memoriam Ir. L. J. Ragut34 Hermeting IJkbasis Loenermark36 Een nieuw laboratorium voor Geodesie36 Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde. Notulen van het open baar gedeelte van de 85e Algemene Vergadering gehouden op 24 oktober 1969 te Eindhoven37 Publikaties laboratorium voor Geodesie41 Bibliotheek voor Kadaster en Landmeetkunde45 Litteratuuroverzicht51 Bibliografie53 Organisatie59 Berichten60 150 jaar metriek stelsel in Nederland61 SommaireCadastre, mensuration et société, de Haan. 3. Propriété foncière et Cadastre, de Haan. 14. Le directeure du Service Topographique la retraite. 31. L. J. Ragut f. 34. Revue des journaux. 51. Biblio- graphie. 53. T. Kad. Landmeetk. Jg. 86 Nr. 1 blz. 1-62. 's-Gravenhage, febr. 1970 SHC001000170 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1970 | | pagina 1