TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 86e jaargang Nr. 2 april 1970 VOOR EN INHOUD Blz. De geodeet in perspectief63 Stellingen t.b.v. de N.L.F.-studiedag63 Inleiding van Ir. G. H. te Kronnie68 Rede Prof. dr. H. Hoefnagels 72 Verslag van Referaat van Kier Schuringa 85 Inleiding van Profir. W. Baarda87 Verslag van de N.L.F.-diskussiedag92 Nederlandse Landmeetkundige Federatie111 Jaarverslag over 1969111 Financieel overzicht over 1969 112 Balans per 31 december 1969112 Exploitatie van het tijdschrift over 1969112 Begroting voor het j aar 1970113 Beknopt verslag van de Hoofdbestuursvergadering gehouden op 26 februari 1970 te Utrecht113 Litteratuuroverzicht115 Berichten117 Aankondiging N.L.F.-studiedag119 Sommaire: Le géomètre en perspective: Theses du groupe de travail. 63. Allocution de l'ir. G. H. te Kronnie. 68.; Discours du Prof. dr. H. Hoefna gels. 72.; Rapport de K. Schuringa. 85.; Introduction du Prof. ir. W. Baarda. 87.; Compte rendu des discussions. 92. Revue des journaux. 115. T. Kad. Landmeetk. Jg. 86 Nr. 2 blz. 63-119. 's-Gravenhaee, april 1970 SHC001000171 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1970 | | pagina 1