TIJDSCHRIFT KADASTER LANDMEETKUNDE 86e jaargang Nr. 3 juni 1970 VOOR EN INHOUD Blz. Ir. W. J. F. Krietemeijer. Computer en plotter als hulpmiddel voor schaalverkleining van kaarten 119 Mr. Ir. J. C. M. Witvliet. Menselijke verhoudingen in het bedrijf met name bij landmeetkundige instellingen125 Het net van vaste punten in Nederland138 Verbetering van de onteigeningsprocedure142 Boekbespreking144 In memoriam W. Joosten147 Een vergelijkende studie van ruimtelijke ordening in Engeland en Neder land. (Ingenieursscriptie van J. Martens)148 Nederlandse Vereniging voor Fotogrammetrie. Jaarverslag 1968-1969 149 Bibliografie 151 Litteratuuroverzicht153 Berichten156 SommaireUtilisation de l'ordinateur electronique et la table a dessin automatique pour changement de l'├ęchelle des cartes. W. J. F. Krietemeijer. 119. Les relations humaines, specialement dans les organisations d'ar- pentage. J. C. M. Witvliet. 125. Revue des livres. 144. W. Joostenf 147. Bibliographie. 151. Revue des journaux. 153. T.Kad. Landmeetk. Jg. 86 Nr. 3 blz. 119-156. 's-Gravenhage, juni 1970 SHC001000172 Stichting de Hollandse Cirkel

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde (KenL) | 1970 | | pagina 1